esck■IEf°gkarN_

nig GnusBaěas■IBIsiTži kumar

DECLARATION AND CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD

 

esck■IEf°gkarN_s■IBIsiTžikumar )anRbkaseLIgedayesck■IsMercelx 1386 (XVI) cuHÚfÂTI 20 Exvicńika q˝aM1959 nig GnusBaěas■IBIsiTžikumar )anGnumŻt nigebIkeGaycuHht▀elxa eGayscęabŻn nigTTYledaymhasn˝i)at ÚnGg┴karshRbCaCati tamesck■IsMercelx 44>25 cuHÚfÂTI 20 Exvicńika q˝aM1989 .


RtLb;eTAvij

bn■eTAeTot